Blanco Orion

Jemnosť s osobitosťou vytvárajú Blanco Orion.  Jeho bledé odtiene farieb sa spájajú s nadčasovosťou bielej a obsahujú rôzne jemné, elegantné sivé odtiene. Znaky mierne zahmlenej žilky naznačujú prirodzenosť prírodného kameňa.