Dlažby & obklad

Prírodný kameň

Tradícia použitia prírodného kameňa v stavebníctve je nesporná a stále je aj bude neprekonanou voľbou. Typickým príkladom jeho použitia v interiéri aj exteriéri je formátová dlažba a obklad.

Materiály ako žula, kvarcit, mramor, vápenec, travertín alebo pieskovec poskytujú nekonečné možnosti farieb a kresby. Pri návrhu treba zvážiť fyzikálne vlastnosti, predovšetkým pevnosť, pórovitosť a nasiakavosť. Atraktivitu kameňa zvýrazníme vhodnou povrchovou úpravou. V závislosti od druhu materiálu a účelu použitia volíme leštený, matný, alebo rôznym spôsobom patinovaný povrch. Pre komfortnejšiu údržbu sa často aplikuje vhodne zvolená impregnácia povrchu.

Produkt Klasické formáty (rozmery v mm)
300x300 600x300 400x400 600x400 Pásová 300 Pásová 400
DLAŽBA 20 mm
DLAŽBA 15 mm
OBKLAD 10 mm *305 x 305 *610 x 305
Produkt Veľké formáty (rozmery v mm)
500x500 600x600 610x610 600x1200 700x700 » 800 x800 810x810 » 1000 x1000
DLAŽBA 20 mm - -
OBKLAD 10 mm
OBKLAD/DLAŽBA 20 mm *Individuálne formáty (optimalizované podľa rozmerov doskoviny)

SILESTONE®

Odporúčame len pre interiér, pretože obsahuje živicu, ktorá pri vystavení ultrafialovému žiareniu spôsobuje farebnú nestálosť. Tento technický kameň dodávame v leštenom aj matnom povrchu.

Obklad/ dlažba Formáty (rozmery v mm)
300x300 600x300 400x400 600x400 600x600 Individuálne formáty
12 mm
20 mm

DEKTON®

Mimoriadne odolný a farebne stály keramický kompozit vhodný pre exteriérové aj interiérové použitie. DEKTON dodávame v leštenom, matnom aj textúrovom povrchu.

Obklad/ dlažba Formáty (rozmery v mm)
700x700 700x1400 1400x1400 780x1400 1040x700 1040x1040 1570x700 1570x1400
8 mm
12 mm
20 mm