Exteriér

Tradícia použitia prírodného kameňa v stavebníctve je nesporná. V minulosti sa používal ako základný stavebný materiál. Dôkazom toho sú známe monumentálne kamenné stavby z rôznych historických epoch, ktoré nájdeme na celom svete. Súčasné trendy viac smerujú k využitiu kameňa ako obkladového materiálu. Okrem toho, že poskytuje nekonečné možnosti farieb a štruktúry, ešte aj výborne odoláva času. Typickými príkladmi použitia je fasádny obklad, dlažba, schodiská, stĺpy, parapety, alebo balustrády. Ďalej tu možno zahrnúť prvky záhradnej alebo mestskej architektúry, či umelecké diela. Osobitnou oblasťou je samozrejme aj pomníková tvorba.

GRANDSTONE je významným spracovateľom takej tradičnej suroviny, akou je Hořický pieskovec. Tento farebne veľmi atraktívny materiál je vďaka svojim vlastnostiam veľmi široko využiteľný. Uplatňuje sa aj ako masívny obklad, a vďaka výbornej opracovateľnosti sa používa aj v sochárstve, záhradnej architektúre a dekorácii krbov. Mramory, žuly a vápence z našej ponuky dodávame s rôzne upraveným povrchom ako lesk, brúsenie, pieskovanie, opaľovanie alebo aj štiepanie.

Pri návrhu samozrejme vždy zvažujeme aj fyzikálne vlastnosti použitého materiálu a to predovšetkým pevnosť, pórovitosť a nasiakavosť, a s tým súvisiacu mrazuvzdornosť. Až potom je namieste výtvarné riešenie, výber farby a povrchovej úpravy. Zámerom, výrobou a osadením vlastne iba korunujeme naše dielo, aby výsledkom bola spokojnosť aj toho najnáročnejšieho zákazníka.

Pomníková tvorba je typickou kamenárskou činnosťou a preto logicky aj tu GRANDSTONE vyvíja svoje aktivity. Umožňuje nám to naše technologické vybavenie, vďaka ktorému kvalitne zvládame aj najnáročnejšie riešenia.